Choď na obsah Choď na menu
 


Spôsoby odstraňovania domového a komunálneho odpadu

28. 5. 2010

Obrázok Odpad zväčša odstraňujeme štyrmi spôsobmi:

1. Riadené skládkovanie: je najstarší a najčastejší postup. Vo svete sa asi 70 až 90 percent odpadu likviduje týmto spôsobom, hoci ide o najmenej výhodný spôsob.

  Nevýhody:

- dochádza k značnému záberu pôdy,

- hrozí kontaminácia (zamorenie) podzemných vôd,

- šíri sa hmyz, hlodavce rôzne infekčné ochorenia,

- vysoké náklady na dopravu a skládku.

  Výhody:

- žiadne

2. Spaľovanie: je modernejší a progresívnejší spôsob, pri ktorom sa objem odpadu redukuje a nespáliteľný zvyšok je relatívne neškodný.

  Nevýhody:

- vysoké prevádzkové náklady,

- znehodnocovanie množstva cenných surovín a zamorenie atmosféry plynnými a pevnými emisiami (chlorovodík, fluorovodík, oxid siričitý, oxidy kovov).

  Výhoda:

- energetická hodnota sa premieňa na tepelnú energiu, ktorou možno napr. vykurovať byty.

3. Kompostovanie: je z hľadiska životného prostredia najvhodnejší spôsob odstraňovania odpadu, môže nahradiť priemyselné hnojivá, ktoré ohrozujú životné prostredie.

  Nevýhody:

- vyššie prevádzkové náklady,

- možno likvidovať len organické odpady (preto sa komunálny odpad musí triediť).

4. Spracovanie odpadov: je najmodernejší a najprogresívnejší spôsob, ktorý umožňuje odpad nielen zneškodniť, ale aj využiť ako druhotnú surovinu.

  Postup:

- komunálny odpad sa rozomelie v mlynoch, ďalej sa triedi magneticky, pneumaticky, v elektrickom poli, podľa rozdielu hustoty atď. Zvlášť sa oddelí železo, neželezné kovy a hliník, sklo, papier, plasty, kuchynské zvyšky. Potom sa jednotlivé zložky spracúvajú spaľovaním, kompostovaním (dokonca sterilizáciou sa môžu vyrobiť aj krmivá).

  Výhody:

- náklady na vybudovanie a prevádzku sú vysoké, ale časť nákladov pokrije zisk z druhotnýh surovín, ktoré sa vracajú do výroby. Tento spôsob spracovania odpadov je najvýhodnejší.

 

Odpadové hospodárstvo na Slovensku patrí medzi najzanedbatelšiu oblasť životného prostredia. Má vážne ekologické, estetické a technologické nedostatky, ohrozuje zdravie obyvaťeľstva. Riešenie celého problému bude mimoriadne náročné.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil will crash worldwide internet

(MashaNidge, 12. 12. 2017 20:53)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot CAPTCHA's.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"